Τα Κόκκινα Φασόλια του κυρίου Σπύρου Γούδα

Το μικρό αυτο Βίντεο των 30 δευτερολέπτων, δείχνει πως γίνονται τα Κόκκινα Φασόλια σαλάτα.

Επειδή τα προϊόντα του κυρίου Σπύρο Γούδα (Mr. Goudas) πολούνται σε πολλές και διαφορετικές εθνικότητες, γι΄αυτό δεν έχουνε λόγια παρά μουσική. 

Η διαφήμειση αυτή έγινε στο τέλος του 1990.

ΓΙΑ  ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ http://www.goudasfoods.com/recipe/recipe.php
ΓΙΑ  ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  http://www.mrgoudasbooks.com/my-recepes/greek.html
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  http://www.mrgoudasbooks.com/biography-2/biography-in-greek.htm 
ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ http://www.goudasfoods.com/appreciation/letters.php

Send a letter to Spyros Peter Goudas to be posted in the guestbook.