30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΔΑΣ

Στο βίντεο αυτό του 1997, γιορτάζονται τα 30 χρόνια του κυρίου Σπύρου Γούδα στον Καναδά. 

Στην ταινεία τραγουδάει ο Μάριος Λιβιάτος, προσωπικός φίλος του κυρίου Σπύρου Γούδα.

Send a letter to Spyros Peter Goudas to be posted in the guestbook.