30 ΧΡΟΝΙΑ Μιχάλης Χατζηχρήστος

Στο βίντεο αυτό του 1997, στο Άβρα τηλεοπτικό Κανάλι, μιλάει ο κύριος Μιχάλης Χατζηχρήστος σχετικά με τα 30 χρόνια του κυρίου Σπύρου Γούδα στον Καναδά.

Send a letter to Spyros Peter Goudas to be posted in the guestbook.