Μαυρομάτικα

Το μικρό αυτο Βίντεο των 30 δευτερολέπτων, δείχνει πως γίνονται τα Μαυρομάτικα.

Επειδή τα προϊόντα του κυρίου Σπύρο Γούδα (Mr. Goudas) πολούνται σε πολλές και διαφορετικές εθνικότητες, γι΄αυτό δεν έχουνε λόγια παρά μουσική. 

Η διαφήμειση αυτή έγινε στο τέλος του 1993.

ΓΙΑ  ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ http://www.goudasfoods.com/recipe/recipe.php
ΓΙΑ  ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  http://www.mrgoudasbooks.com/my-recepes/greek.html
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  http://www.mrgoudasbooks.com/biography-2/biography-in-greek.htm 
ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ http://www.goudasfoods.com/appreciation/letters.php

Send a letter to Spyros Peter Goudas to be posted in the guestbook.