Άβρα τηλεοπτικό Κανάλι. Φεβρουάριος 2001

 Στο Άβρα τηλεοπτικό Κανάλι, στα νέα της Δευτέρας 5 Φεβρουαρίου του 2001, ο κύριος Αβράμης αναφέρει στα νέα του το άρθρο της Καναδικής εφημερίδας Toronto Star σχετικά με τη ζωή και το έργο του Κυρίου Σπύρο Γούδα.

Send a letter to Spyros Peter Goudas to be posted in the guestbook.