30 ΧΡΟΝΙΑ Αλεξάνδρα Γούδας

Στο βίντεο αυτό του 1997, στο Άβρα τηλεοπτικό Κανάλι, μιλάει η Αλεξάνδρα Γούδα, θεία του κυρίου Σπύρου Γούδα, σχετικά με τα 30 χρόνια του κυρίου Σπύρο Γούδα στον Καναδά.

Η κυρία Νίκη Σταματάκου την έφερε απο την Ελλάδα για να παρευριθεί στην εκδήλωση.

Η κυρία Αλεξάνδρα είναι 88 χρονών σε αυτό το βίντεο.

Send a letter to Spyros Peter Goudas to be posted in the guestbook.